วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายชื่อเป้าหมายคัดกรองพัฒนาการ DSPM (specialpp)

รายชื่อเป้าหมาย (30 วันจากวันแรกหากครั้งแรกคัดกรองแล้วสงสัย)
http://www.mediafire.com/download/vzg48zv0vq15lko/30_day.xlsx


รายชื่อเป้าหมายที่ต้องคัดกรองพัฒนาการเดือนปัจจุบัน ส.ค.
http://www.mediafire.com/download/c2b0rv0zaliftf6/screening_current_month.xlsx

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

แจ้งส่งข้อมูลบริการรายเดือน เดือน มกราคม 2559

---แจ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ส่งข้อมูลบริการายเดือน เดือนมกราคม 255(ภายในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น)

***ให้ดำเนินการส่งข้อมูลบริการ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ประจำเดือนมกราคม 2559 มาที่  E-mail : tanawat_srisa-ad@hotmail.com

2. ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ประจำเดือนมกราคม 2559 ที่ District Health Data Center (DHDC) ของอำเภอวิเชียรบุรี ที่ http://110.77.146.4:81/dhdc/

***หมายเหตุ  ให้ดำเนินการส่งเฉพาะ ช่องทางนี้เท่านั้น
***(การ 
UPLOAD ขึ้น Health Data Center (HDC) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  ทาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และส่งให้ หน่วยบริการทุกแห่ง ต่อไป)

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

แจ้งส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน รายเดือน เดือน ธันวาคม 2558


---แจ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ส่งข้อมูลบริการายเดือน เดือนธันวาคม 2558 (ภายในวันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2559 เท่านั้น)

***ให้ดำเนินการส่งข้อมูลบริการ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2558 มาที่  E-mail : tanawat_srisa-ad@hotmail.com

2. ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2558 ที่ District Health Data Center (DHDC) ของอำเภอวิเชียรบุรี ที่ http://110.77.146.4:81/dhdc/

***หมายเหตุ  ให้ดำเนินการส่งเฉพาะ 2 ช่องทางนี้เท่านั้น (การ UPLOAD ขึ้น Health Data Center (HDC) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  ทาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และส่งให้ หน่วยบริการทุกแห่ง ต่อไป)