วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

แจ้งส่งข้อมูลบริการรายเดือน เดือน มกราคม 2559

---แจ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ส่งข้อมูลบริการายเดือน เดือนมกราคม 255(ภายในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น)

***ให้ดำเนินการส่งข้อมูลบริการ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ประจำเดือนมกราคม 2559 มาที่  E-mail : tanawat_srisa-ad@hotmail.com

2. ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ประจำเดือนมกราคม 2559 ที่ District Health Data Center (DHDC) ของอำเภอวิเชียรบุรี ที่ http://110.77.146.4:81/dhdc/

***หมายเหตุ  ให้ดำเนินการส่งเฉพาะ ช่องทางนี้เท่านั้น
***(การ 
UPLOAD ขึ้น Health Data Center (HDC) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  ทาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และส่งให้ หน่วยบริการทุกแห่ง ต่อไป)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น