วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แจ้งส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน รายเดือน

แจ้งส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน รายเดือน
---แจ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ส่งข้อมูลบริการายเดือน พฤศจิกายน 2558 (ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เท่านั้น)
***ให้ดำเนินการส่งข้อมูลบริการ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน มาที่ E-mail : tanawat_srisa-ad@hotmail.com
2. ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ที่ District Health Data Center (DHDC) ของอำเภอวิเชียรบุรี ที่ http://110.77.146.4:81/dhdc/

***หมายเหตุ  ให้ดำเนินการส่งเฉพาะ 2 ช่องทางนี้เท่านั้น (การ UPLOAD ขึ้น Health Data Center (HDC) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  ทาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จะดำเนินการส่งให้ หน่วยบริการทุกแห่ง ต่อไป)